Skip to content

Nordfarm berättar

Nordfarm och Agronic presenterar HXA II som baseras på HXA-seriens flytgödselvagnar. Dessutom kommer nu ytterligare valmöjligheter i FG-serien med glasfibertank.

Nya HXA II baseras på HXA-seriens flytgödselvagnar och denna vagn kombinerar funktioner som Agronic och slutkunder har specificerat tillsammans. Hanteringen av de nya funktionerna har finslipats av experterna på Agronics dotterbolag ProDevice så att kunden nu får tillgång till en användarvänlig pekskärm samt en styrspak som hanterar hela lastningen, lossningen och spridningen av flytgödsel. Proportionellt styrd lastavkännande LS-hydraulik ger vagnen mjuka rörelser.

En egenskap som är särskilt intressant för entreprenörer och odlare är ett system för inställning av däcktryck (tillval), så att vagnens alla sex däck ställs in centralt på pekskärmen och därmed enkelt kan varieras vid körning på väg respektive åkermark. Trycket i varje däck blir lika. Systemet ger också möjlighet att ställa in däcktryck i den dragande traktorn om traktorn ger möjlighet till detta. Sänkning av däcktrycket på åkern minskar komprimeringen av jorden och skadorna på växtligheten på åkern. När vagnen också kan krabbköras blir komprimeringen av jorden ovanligt liten. Vid färd på väg ökas trycket för att körningen ska vara lätt och däckslitaget så litet som möjligt.

I HXA II-vagnarna styrs däcktrycket med en egen kompressor som hämtar sin kraft från traktorns hydraulik. Ökning av trycket tar någon minut och sänkning av trycket går på ett ögonblick.

HXA II-vagnen kan utrustas med automatisk smörjning, med styrning från pekskärmen. Användaren kan välja antingen automatisk smörjning eller att starta smörjningen vid önskat tillfälle. Med tiotals eller fler än hundra smörjnipplar blir besparing i arbetstid betydande.

Det finns två pumpalternativ för pumparmen i HXA II-vagnarna; med tillförd effekt på 80 eller 108 liter. Med den större kan en 20 kubikmeters tank som bäst fyllas helt på strax över två minuter! Med två kameror kan pumparmen, trafiken och injektorn övervakas. Vagnen har beröringsfria hallvinkelgivare för att kontrollera boggins och mängdinställningsventilens läge och traktorns svängradie. De har längre livslängd och högre noggrannhet än tidigare modeller. Det behövs inga stänger på dragstångens sida som begränsar traktorns svängning och inga speciella draganordningar eller fästen på traktorn.

Den nya FG-serien från Agronic har utökats med storleken 18,5 m3 och man kan nu också välja mellan färgerna gult, grönt och svart på tanken. Tanken av glasfiber är mycket hållbar och avsevärt lättare än stål.

Senaste inläggen