Skip to content

”Att driva en gård på fritiden och att samtidigt driva Nordfarm som VD har sina utmaningar, men det ena jobbet ger det andra energi och jag älskar båda delarna. Ibland önskar jag bara att dygnet hade fler timmar, men jag har valt det här livet själv och skulle inte vilja byta mot något annat!”

– Jag bor på en gård i Sankt Anna skärgård utanför Söderköping långt från samhällsservice och andra bekvämligheter. Gården är ett typiskt skärgårdsjordbruk med väldigt blandad natur från berghällar med
martallar, vatten och öar, samt åkrar och hagar insprängt mellan bergen. Vi befinner oss i en utvecklingsfas med trädgårdsodling och djurhållning med lammproduktion som inriktning. Skogen finns även där som en bas
med småskalig vedproduktion.

– Just nu håller vi på att restaurera gamla betesmarker som ingen har brukat sen 70-talet. och vi ser bara på ett år vilket resultat det ger – med blod, svett och tårar och självklart med hjälp av motorsåg, röjsåg
och betesdjur. Jag brukar skoja om att det är skönt med måndag så jag kan åka till kontoret och vila upp mig, hahahaha!

Har ni några Nordfarm-maskiner?
– Ja, det har blivit några stycken. Vi började med en mindre vedmaskin som vi nu bytt till en Japa 365 PRO. Det är oerhört tillfredsställande att komma hem efter en späckad dag med många möten och hög aktivitet att ställa sig i kvällssolen och kapa upp några kubik och känna doften av timret! Sen är det ingen nackdel att vi får en intäkt på det hela också.

– Och så har vi en Avant 528 och det är utan tvekan den maskin jag använder mest av allt. Det tog mig tre år att övertyga min fru att vi måste ha en Avant och nu får jag knappt låna den, hahaha. Jag tror vi har kört över 500 timmar på lite mer än ett år, det är utan tvekan den maskin som har flest driftstimmar på gården, långt mycket mer än traktorn och grävmaskinen. Fördelen med Avanten är mångsidighet och smidighet, den tar sig in på de flesta ställen och kan utföra de flesta uppdragen.

– Vi har skopa och pallgafflar för att hantera material och att få lyfthjälp. Andra redskap vi använder är snöblad och klippaggregat för större ytor. Vi köpte även en grävarm för enklare grävjobb och det händer ofta att jag föredrar den framför min gamla Åkerman H9 då det är enkelt att komma igång och inte gör så stor skada på mark.

– Vi är i behov av att transportera material till och från gården så vi klippte till med en Palmse
Trailer 10-tons dumper som kommer i oktober. Jag har fått köpa in mycket transporter genom åren men räknar med att bli mer självgående nu och spara en del pengar på det.

Tankar kring investering i maskiner?
– Grundkriteriet att man ska ha användning av det man köper, det låter självklart men mycket konsumtion i vårt land är inte alltid genomtänkt och till och med ganska meningslös. En annan sak är att titta på fler kriterier än själva inköpspriset, vilket ofta får ett för stort fokus, jag själv kan hamna där ibland. Kostnad för ägandet under hela livscykeln påverkas av kvalitén på produkten, underhållsbehovet, servicen, produktiviteten, dvs vad den producerar ställt mot driftskostnaden samt även andrahandsvärdet. Först då vet man om det är en prisvärd produkt.

– Jag ställde också mig själv frågan när jag köpte vedprocessorn, hur många kubik ved var jag tvungen att
producera och sälja varje månad för att den ska betala sig? Det landade på ca 3-4 kubik och då är inte investeringen speciellt stor. Maskinen är också en förutsättning för att få en intäktsmöjlighet och sen är det ju jäkligt kul med maskiner förstås.

Vad tänker du om framtiden för lantbruks- och entreprenadsektorn?
– Jag som många tror att svenska lantbruket kan vara en av få vinnare i coronans spår. På lite längre sikt kan pandemin bidra till en comeback för svenska jordbruksvaror av rena försörjningsskäl vilket är positivt för lantbrukarna och även för svenska konsumenter. Idag har vi en försörjningsgrad på 60% av vårt kött, 70% av mjölken och 30% av exempelvis lamm. Min tro är att fler framöver väljer närodlat.

– Entreprenadsektorn har varit svårare att prognosticera då många storbyggen helt har stoppats. Samtidigt vittnar många mindre entreprenörer om en efterfrågan av sällan skådat slag där vägar ska fixas, altandäck och gäststugor ska byggas o.s.v. Hos bygghandeln gapar virkeslagren tomma och sågverken går på högvarv. Behovet av att köpa tjänster från entreprenörer med maskiner kommer inte att minska framöver. Vi blir fler människor, många stora byggprojekt är planerade, vi har en stor infrastrukturell omvandling för mer miljövänliga alternativ framför oss. Jag känner mig priviligierad att få vara en del av den resan!

Senaste inläggen