Skip to content

Nordfarm informerar

Den 1 januari 2020 tog Bo Åkesson över rollen som VD på Nordfarm Maskin.
Bo Åkesson är ny VD på Nordfarm Maskin

Bild: Bo Åkesson, ny VD på Nordfarm Maskin

Sedan jag tog över ägandet och rollen som VD på Nordfarm 1991 har mycket hänt i branschen och så även på Nordfarm. Branschen står inför stora förändringar och utmaningar, men också många möjligheter. Jag ser att Nordfarm står starkt rustad för framtiden med ett bra återförsäljarnät, bra produktmix och en stark organisation. I den organisationen ämnar jag nu att göra en betydande förändring.

Jag har haft en målbild under åren att i förlängningen operera som arbetande styrelseordförande inom bolagen i Grytkoncernen, och efter att ha lett Nordfarm i 25 år har jag nu för avsikt att lämna över den operativa driften av Nordfarm’s verksamhet till någon som jag gissar att många av er redan känner.

Jag har därför glädjen att berätta att vår tidigare vice VD Bo Åkesson nu klivit upp och tagit över som VD på Nordfarm från den 1 januari 2020. De flesta av er känner till Bosse vid det här laget, då han arbetat som logistikchef hos oss i drygt fem år och sedermera vice VD i två år.

Bosse är väl insatt i våra processer med kunder, leverantörer och produkter och ligger bakom mycket av de förändringar/förbättringar som ni har sett från Nordfarm de senaste åren och jag ser att Bosse har alla förutsättningar för att fortsätta leda och utveckla Nordfarm, fast nu utan det lilla v’et i titeln.

Med vänliga hälsningar,
Björn Jönsson

 

Bosses ord

Det är en stor ära och häftig utmaning att få möjligheten att leda ett så pass välrenommerat, familjärt och roligt (vi har väldigt roligt på jobbet) företag som Nordfarm. Jag ser med spänning och vördnad fram emot att bära arvet vidare som Björn och tidigare årgångar på Nordfarm genom hårt arbete jobbat upp, och att tillsammans med er återförsäljare utveckla maskinhandeln in i nästa årtionde.

Senaste inläggen