Skip to content

En gemytlig doft av björkved hänger i luften denna dag då vi besöker Johan Lindström och hans blomstrande vedföretag i Halna, en idyllisk plats belägen utanför Töreboda i Västergötland.

Johan Lindström som driver Vadsboved har under flera år varit en pålitlig leverantör av högkvalitativ björkved och blandved.

– Vår passion för hållbar vedproduktion har gjort oss till en pålitlig aktör i branschen, och vi har nyligen utökat våra tjänster till att
omfatta tillverkning av eget grillkol samt en framgångsrik flisproduktion, säger Johan.

I en tid då energipriserna har skjutit i höjden har efterfrågan på ved som uppvärmningskälla ökat markant. Förra årets höga elpriser
ledde till en ökad efterfrågan på ved, och detta fenomen har fortsatt även detta år.

– Varje gång elpriserna stiger eller när diskussioner om potentiella elavbrott når radiolyssnarnas öron, ringer människor till oss med förfrågningar om vedköp. Efterfrågan på ved tror jag kommer fortsätta framöver, säger Johan.

Verksamheten omfattar en rad olika aspekter inom vedhantering.

– För mig är grillkolen en speciell passion, men även de andra delarna av verksamheten, såsom flisning, vedproduktion och sågning av virke är riktigt roligt, säger Johan och ler.

Flisproduktionen är en central del av företagets strävan efter hållbarhet och resursoptimering. Ursprungsidén bakom flisproduktionen var att hitta ett sätt att effektivt utnyttja sågbakar.

– Jag ville ha en maskin som kunde flisa sågbakar med en diameter på upp till 300 mm. Denna flis används sedan som bränsle för uppvärmning och torkning av veden. Dessutom säljer vi även en del av den producerade flisen till intresserade kunder, berättar Johan och fortsätter:

– Vår nuvarande flismaskin, en Farmi CH27, har varit en ovärderlig tillgång i vår verksamhet. Maskinen är enkel att underhålla och erbjuder smidig åtkomst till alla smörjpunkter. Den är effektiv och pålitlig i sitt arbete. Maskinens inmatningsband har varit särskilt värdefullt då det möjliggör en snabb och effektiv inmatning av material, vilket i sin tur har ökat vår produktionskapacitet.
Det är helt klart en prisvärd maskin, avslutar Johan.

Vi från Nordfarm tackar för besöket och handlar med lite prima grillkol hem till Östergötland.

Senaste inläggen