Mammut

Fördelarna med hydraulisk drivning av Mammut Silofox plansilofördelare

Plansilofördelare har blivit en etablerad teknik för att fördela grönmassa. De hjälper inte bara till att öka kvaliteten på fodret, de ökar också effektiviteten vid inläggningen. Fortfarande är de flesta Silofox drivna av traktor med PTO men intresset för att köra med hjullastare och hydrauldrift ökar.

I denna artikel berör vi därför endast hydrauldrift, dess fördelar med intressanta exempel och möjliga tillval. Slutligen några experttips från importören av Mammut i Nederländerna, Bonne Wiersma.

Innehåll

Funktion och arbetsätt

För att kunna beskriva den hydrauliska drivningen måste vi först visa hur vår Mammut Silofox arbetar. Först är alla Silofox drivna via en kraftigt dimensionerad växellåda. Givetvis är växellådans storlek anpassad till maskinens storlek för att den skall ha tillräcklig kraft för att fördela fodret. En horisontell sexkantsaxel inuti maskinen driver de två trummorna. Om i stället maskinen drivs hydrauliskt är i stället för PTO tapp en hydraulmotor fast monterad framför ingående axeln. Denna motor drivs med hydraulolja från den bärande maskinen. 90-140 L/min.

Alla Mammut Silofox ensilagefördelare är utrustade med ett överbelastningsskydd. Då även hydraulisk drivning kräver ett överbelastningsskydd är ett frihjul monterat. Frihjulet är en koppling som fungerar i ena riktningen och förhindrar ryck i trumman om flödet stoppas. 

Fördelar och nackdelar

Hydrauldrift av Silofox har praktiska fördelar. Speciellt i kombination med lastmaskin som blir mer och mer populär i lantbruket. Emellertid finns också nackdelar. Här kommer en kort översikt av för och nackdelar.

Flexibilitet

Tillsammans med lastmaskinen är Silofox ett perfekt redskap i plansilon, genom möjligheten att byta redskap kan man använda lastmaskinen på många olika sätt i siloarbetet.

Går att använda utan front-PTO

Har man endast hydrauluttag (ej PTO) i fronten kan man använda dessa för drivning av Silofox (om oljeflödet är tillräckligt).

Manövrering

Manövrering och sikt är överlägsen från en lastmaskin, och man kan arbeta effektivt och noggrant.

Stor vikt

Lastmaskinen väger i allmänhet en hel del och hjälper på så sätt till med packningen när man fördelar.

Olika lastarfästen

Bör inte innebära ett stort problem i Sverige då de flesta fästen tillverkas av Mammut. Adaptrar kan användas tillfälligt men bygger avstånd som försämrar sikt, ändrar tyngdpunkt mm.

Pumpkapacitet

Kolla din lastmaskins aktuella flöde så att du säker kan använda en Silofox. Kolla flödet i den tryckslang som skall kopplas till silofördelaren.

Ökad effektivitet och produktivitet

Stora kvantiteter foder kommer till silon på kort tid. Detta är utmanande speciellt när nya nytt lass kommer ideligen. Föraren i silon arbetar under tidspress för att fördela och packa fodret jämnt. Vid ensilageskörd är det mycket viktigt att arbetet blir rätt utfört och vi förklarar här varför en hydrauldriven silofördelare kan rätt val för många för att öka effektiviteten. 

Först vill nämna att majoriteten av de silofördelare vi sålt är PTO-drivna och den typen av fördelare är mest populär i Centraleuropa. Dock kan vi se att man att man oftare väljer hydraulmotordrift för att kunna använda sin lastmaskin som används i det dagliga arbetet med fodret. Man kan öka lastmaskinens användningsområde ytterligare.

Produktiviteten vid ensilering kan ökas med silofördelaren monterad på lastmaskinen jämfört med traktordrift. Joystick, midjestyrning och bra sikt gör arbetet mer flexibelt, det är möjligt att reagera snabbare vid manövreringen i och utanför silon. Man är snabbt i arbete med minimal ansträngning, stilleståndtiden blir minimal. På köpet har maskinen stor vikt och packningen kan starta omedelbart efter silofördelningen. 

Exempel på fördelare med hydraulisk drivning

Bilder och filmer säger mer än ord, därför visar vi dessa exempel. Du kan se den stora variationen av hjullastare  som används i Nederländerna. Alla fördelare är hydrauldrivna.

Intervju med Bonne Wiersma

Bonne Wiersma vet sannolikt mest om hydrauldrivna silofördelare. Bonne har sedan 2012 arbetat i vårt team i Nederländerna sedan dess. Tack vare Mammut Nederländerna är märket mycket populärt och väletablerat i Nederländerna. Många lantbrukare har litat på vår teknik från Österrike i många år. Förutom detta har våra silofördelare med Bonnes hjäp och entusiastiska lantbukare gjort en stor succe i Nederländerna.

Idag har vi tagit tillfället att intervjua Bonne Wiersma. Silofördelare är en normal arbetsmetod, det vore svårt att föreställa sig att de flesta gårdar som skördar vallgräs skulle klara sig utan en hjullastare. Vi ville veta varför det är så och vilka tips Bonne kan ge oss om silofördelare med hydrauldrift.

– Varför är silofördelare så populära i Nederländerna och varför används de med hjullastare?

Bonne:  Enligt min uppfattning är kombinationen hjullastare/silofördelare perfekt. Orsaken är den förbättrade ensilagekvaliteten, när vi startade med Mammut 2012, var silogrepar det mest använda redskapet i silos. Vi gjorde en hel del demonstrationer och man sa efter dessa att silofördelare hade en signifikant effekt på ensilagekvaliteten. Rapporter från handeln visade att det var en rejäl förändring i lantbrukets attityd. När det gäller hjullastare, har dessa varit praxis i NL vid ensilageskörd. De har stor egenvikt vilket gör silofördelarens rullande arbete lättare. Det är bättre att använda traktorerna till att bogsera fält eller snittvagnar mellan fält och silo.

– Vilken silofördelare är mest populär för användning tillsammans med hjullastare?

Bonne:  Lätt fråga. Det är absolut Silofox ”SF 280” Gigant med bredden 2800 mm och trummdiametern 1280 mm. Den passar bra på de flesta större hjullastare (hydraulflöde min 120 l/min). Den passar perfekt när silofördelaren är nästan lika bred som lastmaskinen och diametern på trumman inte är större än att man har bra sikt över fördelaren. Gigant-modellerna har ett aggressivt arbetssätt pga att vingarna ligger i rader. Detta ger fördelar speciellt när de komprimerade lagren skjuts av i silon, det är då Gigant silofördelare visar sin styrka.

– Jag är säker på att du har några tekniska råd. Vad skulle du kolla extra på vid köp av silofördelare?

Bonne:  Det viktigaste är att hjullastaren har tillräckligt högt hydraulflöde för att driva fördelarens hydraulmotor. Hydraultrycket är mindre viktigt i detta sammanhang. Med teleskoplastare är flödet vid lastarmen vanligen lägre än det som uppges i teorin. Därför brukar jag vanligen rekommendera Titan fördelare till teleskoplastare vika fungerar perfekt tillsammans. Det är också viktigt att lastaren har två dubbelverkande uttag, ett för att svänga fördelaren och ett för den hydrauliska drivningen, samt en läckoljeledning som tar hand om överskottet på hydraulolja som returneras till tanken. När detta är utrett, tänk på de tillval du kan ha nytta av.