Skip to content
Nordfarm informerar

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 inträdde dataskyddslagen GDPR i hela Europa. GDPR betyder General Data Protection Regulation, eller på svenska Dataskyddsförordningen. Med andra ord så innebär det nya regler kring hur personuppgifter hanteras.

Därför vill vi upplysa dig, som kund eller mottagare av direktreklam från oss, om vilken typ av information rörande dig och ditt företag som sparas i våra system.

Dina uppgifter såsom namn, mejladress, adress, telefonnummer och organisationsnummer finns tryggt förvarade i våra företagssystem. Vår information lagras som ett resultat av att du fyllt i ett formulär, köpt en produkt eller fått ett direktreklamsutskick.
Med tryggt förvar menas att Nordfarm Maskin AB är de enda som kommer åt systemet med hjälp av personliga lösenord. Med andra ord så sprids aldrig era uppgifter utanför vårt företag.

Om du vill veta vilka uppgifter som sparats om just dig/ditt företag så går det naturligtvis bra. Vill du få dina uppgifter rättade eller bortplockade går det också bra så länge det inte krockar med andra regler och lagar. Så för att säkerställa hanteringen av dina uppgifter sänds därför uppgifterna ut per rekommenderat brev. Om din begäran skulle vara uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka hanteringskostnaderna. Kontakta då oss på personuppgifter@nordfarm.se och formulera ditt ärende eller fråga.

Om du som befintlig kund eller företag inte valt att få din/företagets information bortplockad ur våra system godkänner du att vår GDPR-information nått fram till dig. Du godkänner även framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning.

Den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du vill läsa mer om GDPR kan du göra det på deras hemsida här.