”Bagge i bygget” är vår filmserie som följer makarna Anders och Johanna, som bor på Rastaborgs slott på Ekerö strax utanför Stockholm. Vi får följa deras resa när de rustar, bygger upp och återställer den yttre miljön kring slottet till dess forna glans. Med dem på resan följer ett härligt gäng av karaktärer. Anders och Johanna har också sina Avanter med sig för att underlätta arbetet.

Senaste avsnittet

”Bagge i bygget” är vår filmserie som följer makarna Anders och Johanna, som bor på Rastaborgs slott på Ekerö strax utanför Stockholm. Vi får följa deras resa när de rustar, bygger upp och återställer den yttre miljön kring slottet till dess forna glans. Med dem på resan följer ett härligt gäng av karaktärer. Anders och Johanna har också sina Avanter med sig för att underlätta arbetet.

Senaste avsnittet

Tidigare episoder

del 1

del 2

Anders 640 vs. Johannas 225:a

Anders och Johanna har varsin maskin i olika storleksklasser. Maskinerna har sina unika egenskaper vilket gör att de lämpar sig för olika typer av jobb. Anders och Johanna kommer att ta sig an olika projekt och då använda olika redskap, det finns faktiskt över 200 olika redskap till Avant. Nedan listar både Johanna och Anders en del av sina favoritredskap.

Avant 640 klarar av att hantera krävande redskap och tunga lyft tack vare den kraftfulla hydrauliken. 600-serien är midjestyrd vilket skonar gräsmattor, stenbeläggningar och andra känsliga underlag. Föraren har utmärkt sikt och komfort som bidrar till att allt arbete utförs enkelt, smidigt och med hög precision.

Avant 225 är ett litet, kompakt kraftpaket! 200-serien har de minsta midjestyrda kompaktlastarna som lätt kommer åt i trånga utrymmen. De är utrustade med lättmanövrerad joystick och kan även utrustas med 6-funktioners joystick. Samtliga modeller i 200-serien är utrustade med samma redskapsfäste som de större maskinerna. 

Anders rekommenderar redskap

power rake

Power Rake är ett mångsidig redskap för markutjämning, krattning och skräpborttagning. Den kan användas som markberedare innan sådd av gräsfrö och riva bort stenar. Power Rake fräser marken ner till max. 65 mm med en rotor utrustad med ståltänder. 

stubbfräs

Avant stubbfräs är effektiv och enkel att använda. Klingan är monterad så att restmaterial kastas åt höger – inte på varken maskin eller förare. Dessutom är stubbfräsen försedd med ett gummiskydd som minskar risken för spridning av flisor.

jordborr

Kraftfullt aggregat med många olika borralternativ klarar av de flesta arbetsuppgifterna. Perfekta för trädplanteringar och stolpsättningar och mycket mera. Standardaggregatet har direktdrivning och HD-modellerna är utrustade med hydrauldrivna planetväxlar som ger ett högre vridmoment.

Johanna rekommenderar redskap

Frontharv

Frontharven är ett okomplicerat och ekonomiskt redskap för krattning av sand- och grusgångar överallt där du vill ha en jämn och trevlig yta. De fjäderbelastade pinnarna krattar marken effektivt.

GÖDSELUPPTAGARE TILL SKOPA

Hästgödseluppsamlare är ett enkelt och ekonomiskt sätt att samla upp hästgödsel. Den fungerar bra på många ytor (sågspån, maneger). Fästs direkt på valfri Avant-skopa.

universalskopa

 Smala hål vid den övre delen av skopan förbättrar sikten men hindrar stenar från att falla mot föraren. Sidorna öppnas framåt i en lätt vinkel för att garantera komplett tömning oavsett material.

Rastaborgs slott

I Rastaborgs historia finns en del luckor och orsaken  är att arkivet tyvärr blivit utsatt för eldsvåda, alternativt flyttats till okänd plats.

Gravfält i området vittnar om trolig bebyggelse på platsen redan under järnåldern. Under 1600-talet lade sydeuropéer grunden till dagens slott. Namnet kommer från Johan Skytte Rasta som köpte godset vid slutet av 1600-talet. Maria Skytte som var gift med greve Gustaf Adam Banér sålde den ursprungliga slottsbyggnaden till Hans Hirsch. Genom köp eller arv tillhörde godset sedan olika adelssläkter.

Dagens utseende fick herrgården 1910 i och med en ombyggnad som gjordes på uppdrag av den dåvarande godsägaren P.O. Wallin. Ritningar utfördes av Carl Alfred Danielsson-Bååk.

Omkring 1940 ägdes Rastaborg av familjen Widén som drev ett omfattande lantbruk på godset. Som arbetskraft inhyrdes under sommaren studenter från hela Europa, som på så sätt ordnade sin semester i Stockholm. En av flygelbyggnaderna brann troligen ner under 1950-talet.

Efter 1972 ägdes Rastaborg av Stockholms läns landsting som hade ungdomsverksamhet här. Mellan 1991 och 2009 innehades slottet av Thomas Cederström som arrangerade fester, bröllop, konferenser och konsert i byggnaden. Slottet har även ägts av Charlotte och Ulf Kilman. De hade ett hälsoinstitut (Kilmaninstitutet) för elitidrottare och allmänheten i den kvarvarande flygelbyggnaden. Stallet som tidigare tillhörde Rastaborg drivs idag som ponnyridskola och för privat inackordering av hästar. 

Anders och Johanna flyttade in hösten 2022.